Časté dotazy

Nevadí, stačí vyplnit SPZ a my číslo vaší pojistné smlouvy dohledáme.
Osoba, se kterou budeme komunikovat v souvislosti s nahlášenou událostí. Pověřenou osobou můžete být vy (jako hlásitel nebo poškozený), osoba blízká nebo např. i smluvní servis. Pokud je pověřená osoba rozdílná od poškozeného, je nutné doložit plnou moc k zastupování (kromě manžela/manželky). Stáhnout plnou moc si můžete zde
Vyčkejte. Dokument je nahrán v našem systému a čeká na zpracování. Až bude zpracován, stav se změní na "doložen", popřípadě "chybně doložen". V druhém případě je nutné dokument zkontrolovat a nahrát správný. 
Pokud máte připojištění čelního skla, nahlaste škodu jako "Škodu na vlastním vozidle".
Na obrázku, který označuje rozsah poškození označte nejvíce podobnou část vozidla, popřípadě neoznačujte nic, údaj není povinný. Poškození můžete popsat i slovně.
Jedná se o druh připojištění. Pokud je máte sjednané, můžete v případě, že vám někdo nabourá vozidlo, nahlásit škodu své pojišťovně místo pojišťovny viníka. Pozor! V tom případě hlaste škodu jako "Škoda na vlastním vozidle".