Časté dotazy

Pokud máte připojištění čelního skla, nahlaste škodu jako "Škodu na vlastním vozidle". 
Nevadí, stačí vyplnit SPZ a my číslo vaší pojistné smlouvy dohledáme. 
Jedná se o druh připojištění. Pokud je máte sjednané, můžete v případě, že vám někdo nabourá vozidlo, nahlásit škodu své pojišťovně místo pojišťovny viníka. Pozor! V tom případě hlaste škodu jako "Škoda na vlastním vozidle".
Vyčkejte. Dokument je nahrán v našem systému a čeká na zpracování. Až bude zpracován, stav se změní na "doložen", popřípadě "chybně doložen". V druhém případě je nutné dokument zkontrolovat a nahrát správný. 
Na obrázku, který označuje rozsah poškození označte nejvíce podobnou část vozidla, popřípadě neoznačujte nic, údaj není povinný. Poškození můžete popsat i slovně. 
Osoba, se kterou budeme komunikovat v souvislosti s nahlášenou událostí. Pověřenou osobou můžete být vy (jako hlásitel nebo poškozený), osoba blízká nebo např. i smluvní servis. Pokud je pověřená osoba rozdílná od poškozeného, je nutné doložit plnou moc k zastupování (kromě manžela/manželky). Stáhnout plnou moc si můžete zde